субота, 10 жовтня 2009 р.

УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА!

З такою надзвичайно цікавою програмою , якої ще не бачив світ виступила "Творча майстерня "Тетяна"- автор проекту та ідеї Тетяна Протчева.

Вишивка на Україні найбільш розповсюджений вид народної творчості. Реалізація заходів, передбачених нашим проектом, створить можливість оживити культурний імідж та продемонструвати усьому світу, привабливість української культури, звичаїв та народних традицій.
Основна ідея : створення мистецького витвору міжнародного масштабу - вишивання карти України на лляному полотні, який буде гідно відображати позитивний імідж нашої Величної держави на міжнародних виставках в Україні та за її межами. Також це буде безцінна спадщина нашому майбутньому поколінню. З метою розповсюдження інформації про вишивання Величного об'єднуючого символу нашої нації, оргкомітет звертається до усіх людей (незалежно від громадянства) , як в Україні так і за кордоном, до української влади, народних депутатів, бізнесменів, меценатів, банкірів, керівників підприємств і підприємців, підтримати технічно і практично нашу ідею для втілення в життя культурно-мистецького проекту "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА". В рамках цього проекту планується, що кожний бажаючий ( без обмежень за віком, статтю чи громадянством) зможе долучитися до творення Величного об'єднавчого символа-оберега, карти держави Україна. Кожну область України будуть вишивати майстри даної області. Ескізом передбачено, що орнаменти вишивки будуть відповідати конкретній етнічній місцевості. Прізвище кожного участника проекту буде вишито ним самим на цьому полотні - карті "УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНА”.
Це буде сприяти дружбі між країнами. У рамках проекту планується зробити паспорт вище зазначеного твору мистецтва, де будуть фіксуватися місця - проходження всієї акції. Ескіз розроблений в техніці косий хрестик . Матеріали для роботи вибрані вищого міжнародного гартунку - лляне полотно та бавовняні нитки "мулине". Проект передбачає залученная майстрів з метою вивчення, відновленя, відродження, збереження та ознайомлення з давнім віковим надбанням духовної культури,гармонійне їх втілення у сучасну культуру.
Першим кроком реалізації проекту вже є розробка ескізу вишитої карти - масштаб- 1:1500000 та виведено межі державного кордону України з іншими сусідніми державами у вишивці на полотні. Проект узгождений з ДНВП “Картографія”. Будемо вдячні за безцінну практичну допомогу в інформаційному просторі населення про міжнародну програму «УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА".
Усіх бажаючих взяти участь у втіленні нашого проекту в життя та з роз'яснювальними умовами просимо звертатися за мобільним телефоном: +38 (093) 010 - 30 – 07 та E- mail: <kartaukr@ukr.net >, кошти можна перерахувати на рахунок № 262071141991, «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ідентифікаційний код 2295108809, отримувач Протчева Тетяна Іванівна за призначенням : переказ коштів не пов*язаний із здійсненням підприємницько- інвестіційної діяльності.
З повагою "Творча майстерня - Тетяна" та майстер ручної вишивки і автор проекту та ідеї - Тетяна Протчева , м.Київ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Embroidery is one of the most widespread types of folklore art in Ukraine. The implementation of this Project will allow us to improve the cultural image and show the beauty of Ukrainian culture, customs and national traditions to the world.
The main idea is to create a piece of art of international scale – the map of Ukraine – to present a positive image of our grand country at international shows in Ukraine and abroad. Also, it will be an invaluable heritage for our future generation. In order to spread information about embroidery as the grand unifying symbol of our nation, the organization committee asks all people of goodwill and quiet conscience, as well as Ukrainian government officials, members of parliament, businessmen, bankers and others to support this cultural and artistic project «Ukraine – One Country» both technically and practically. Everyone, regardless of age, sex or citizenship, may join the process of creating the grand unifying symbol- an embroidered map of Ukraine. Every oblast of Ukraine will be embroidered on the map by artists of that oblast. According to the design, the symbols of the map will reflect their respective ethnic regions. The Project is expected to involve craftspeople to study, renovate, revive, preserve and demonstrate ancient multi-century heritage of spiritual culture, and to implement it harmoniously into the modern culture.
Last names of all participants will also be embroidered on the canvas-map «Ukraine – One Country». Under the Project framework a passport will be made for this historic piece of art to fix the places of event. The technique used in the design is sloping cross-stitch using linen and cotton mouline threads which are of the best quality. The first step of the Project implementation was the sketch development of the map of Ukrainian on canvas with a scale of 1: 1500000. The sketch and the Project was approved by the State of Ukraine’s Cartography publishing house. The Project will be very grateful for your invaluable help in informing the public about this cultural event: «Ukraine – One Country». If you want to take part in Project implementation and have questions, please contact us at: alexbarkov2006@rambler.ru
Tetiana Ivanivna Protcheva
Master Embroiderer and Project Designer
Kyiv Ukraine
The Project is sponsored by “Initsiativa” Center of Family Medicine

2 коментарі:

Levi сказав...

кАРТА ВПЕЧАТЛИЛА И ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ТЕМ,ЧТО РАЗДЕЛЕННА НА РЕГИОНЫ,ОБЛАСТИ И ЭЛЕМЕНТ ВЫШИВКИ В КАЖДОЙ ПРИСУТСТВУЕТ.вЫ САМИ ДЕЛАЛИ СХЕМУ?

Ната сказав...

Дуже сподобалася карта України! А підкажіть, будь-ласка, чи можна придбати схему вишивки? Дуже би хотілося вишити для себе таку чудову річ...